Waarom dit pakket?

Met lespakket Een wereld vol verhalen maken kinderen in de bovenbouw een ontdekkingstocht naar de wereld van levensbeschouwingen. Ze gaan op zoek naar hun eigen ideeën, verhalen en gevoelens ten aanzien van deze levensbeschouwingen. Zo nemen zij ook kennis van de verhalen en overtuigingen van degene die naast hen zit in de klas. Zijn er overeenkomsten met datgene wat jij gelooft of vindt? En wat zijn de verschillen? Kan het ene ook naast het andere bestaan? Wezenlijke vragen om juist al op de basisschool over na te denken en die voor kinderen helpend zijn om elkaar en de wereld om hen heen beter te begrijpen.

Dit is Een wereld vol verhalen

  • Lespakket met veel aandacht voor feesten en tradities
  • Vaste lesstructuur, weinig voorbereidingstijd nodig
  • Projectmatige aanpak: één lesblok per traditie
  • Werkt aan het kerndoel Oriëntatie op jezelf en de wereld
  • Kinderen verruimen hun blik op de wereld en leren om te gaan met culturele diversiteit
  • Inclusief verhalenboek Wereld zonder tranen, prettig leesbaar voor de bovenbouw