Veelgestelde vragen

Heeft u hulp nodig? Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen.

Kinderen leren hoofdzaken over de levensbeschouwingen hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom, islam en humanisme. Ze leren dat mensen verschillende waarheden hebben en dat deze verschillende waarheden naast elkaar kunnen bestaan. Ook denken ze na over hun eigen visie op het leven en ontdekken ze wat hun klasgenoten denken en geloven.
Voor ieder kind is het belangrijk om iets te weten van wat mensen inspireert en beweegt. Dat helpt hen om op een goede manier bij te dragen aan de pluriforme samenleving. De overheid heeft kennis van de geestelijke stromingen dan ook opgenomen in de kerndoelen van het basisonderwijs. Iedere school heeft de opdracht om hier aandacht aan te besteden.
Deze methodes voor levensbeschouwelijk onderwijs besteden ook aandacht aan wereldgodsdiensten (de ene methode meer dan de andere). Dat gebeurt dan vaak naar aanleiding van een bepaald thema. Met het lespakket Een wereld vol verhalen besteedt u systematisch en structureel aandacht aan levensbeschouwelijke stromingen. Kinderen krijgen daardoor een overzicht van een stroming. Daarmee leren ze iets anders dan met de genoemde methodes.
In het lesboek wordt bij elke les achtergrondinformatie voor de leerkracht gegeven. Aan deze informatie hebt u genoeg om de lessen te kunnen geven. Wilt u meer weten? Bestel dan het boek Een wereld vol geloof.
Een wereld vol verhalen is ontwikkeld voor groep 6, 7 en 8. De lessen zijn niet gedifferentieerd per groep. U kunt zelf kiezen in welke groep de lessen het best zijn in te passen in het rooster.
Een les kost ongeveer drie kwartier.
U kunt de verhalen bij de lessen voorlezen, maar het is uiteraard ook leuk als de kinderen de verhalen zelf lezen. Dit kan bijvoorbeeld in groepjes. In enkele lessen gaan de kinderen per groep een verhaal verkennen en analyseren. Het lespakket bevat één verhalenboek. Wij adviseren per drie leerlingen een verhalenboek aan te schaffen. In onze webshop vindt u meerdere aantrekkelijke pakketopties.
Ga rechtsboven in het menu naar ‘Inloggen’. U maakt hier eenmalig een account aan, waarmee u toegang krijgt tot de digitale materialen. U vindt bij elke les downloads van de werkbladen, filmpjes, liedjes en extra materialen.
De werkbladen en een deel van het beeldmateriaal is gemakkelijk te printen. Hebt u een kleinere groep, dan kunt u filmpjes en ander beeldmateriaal ook op een laptop bekijken.
U bestelt het lespakket eenvoudig via onze webshop. Hier vindt u diverse pakketopties en de mogelijkheid om extra verhalenboeken en/of lesboeken aan te schaffen.