Wereldvluchtelingendag

Wereldvluchtelingendag is een dag waarop aandacht en begrip gevraagd wordt voor vluchtelingen. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Het land waarin ze terechtkomen heeft vaak andere gewoontes dan zij. En ze nemen eigen gewoontes en gebruiken mee. Dit is één van de redenen waarom verschillende geloven verspreid zijn over de wereld. Les 2 van de methode vertelt welke redenen er nog meer zijn.

De geschiedenis laat ook het omgekeerde zien. Kolonisten ontdekken nieuwe landen en dwingen daar de mensen om hetzelfde geloof aan te hangen als zij.

In les 2 ontdekken de kinderen ook dat verschillende religies naast elkaar kunnen bestaan. De vraag ‘Welke religie heeft nou eigenlijk gelijk?’ wordt verkend met een verhaal over drie ringen (verhalenboek Wereld zonder tranen pagina 14).