Colofon

Auteurs

Erik Idema (hoofdredacteur)
Mariska Bijvank
Jolanda van der Marel
Liesbeth Vroemen
Lizzy Wijnen (Arkade)
Liesbeth Winters-Jonas

Beeldmateriaal

Dreamstime
Mariëlla van de Beek
Iris Boter

Vormgeving

Richard Feld
Sabine van Winsen (De Grafische Keuken)

© 2019 Kwintessens, Amersfoort. Alle rechten voorbehouden.