35 lessen

De 35 lessen in Een wereld vol verhalen zijn te gebruiken in groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. U kunt ze verdelen over verschillende jaren of in een van deze groepen alle lessen in een schooljaar gebruiken. In de lessen worden verschillende leerstijlen gebruikt.

Volgorde van de lessen in Een wereld vol verhalen

De lessen zijn verdeeld in blokken. De blokken staan voor zover mogelijk in chronologische volgorde: boeddhisme komt na hindoeïsme, christendom en islam komen na jodendom. Het humanisme wordt als laatste blok behandeld, deze stroming is moeilijk in een chronologische lijn te plaatsen.
Uiteraard kunt u de volgorde van de lessen ook aanpassen. In dat geval moet u soms wel wat extra uitleg geven. Om een voorbeeld te geven: Bij het onderdeel boeddhisme leren de kinderen dat Boeddha vertelde hoe mensen aan de kringloop van het leven kunnen ontkomen. Het concept van die kringloop is afkomstig uit het hindoeïsme; wanneer kinderen nog niets weten over het hindoeïsme, zult u dit concept dus even moeten toelichten.

Opbouw en duur van een les

Elke les in Een wereld vol verhalen heeft dezelfde opbouw. In het lesboek vindt u bovenaan steeds een beschrijving van de benodigdheden en beknopte achtergrondinformatie bij de leerkracht. De les zelf bestaat uit een introductie, kern, samenvatting van de lesopbrengst en afsluiting. In elke les wordt verwezen naar een verhaal uit Wereld zonder tranen; de ene keer als introductie, dan weer bij ‘kern’ of als afsluiting.
Een les duurt ca. 30-45 minuten; uiteraard afhankelijk van uw eigen invulling.
Maak kennis met Een wereld vol verhalen, download de proefles!

Verschillende leerstijlen

Sommige kinderen leren het gemakkelijkst door te luisteren, anderen door te kijken en weer anderen  door onderzoeken of te proberen. In deze lessen worden verschillende activiteiten aangeboden, van beweeglijke spelvormen tot filosofische debatten.

Kerndoel

Kerndoel 38 voor het basisonderwijs luidt: ‘De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.’ Met dit lespakket werkt u concreet aan het realiseren van dit kerndoel.